För mäklaren

Fastighetens skick

Byggnadsår:

Fastighetens byggnadsår 1938, ombyggnadsår 1996

Invändigt:

Är badrumsstammar bytta? Ja, 1996

Är köksstammar bytta? Ja, 1996

Är elstigare bytta? Ja, 1996

Är tvättstugan renoverad? Ja, 1996

Utvändigt:

Har taket renoverats? Ja, 1996

Har fasaden renoverats? Ja, 1996

Har fönster renoverats? Ja, 2015

Övrigt:

Vilka besiktningar har gjorts i fastigheten, typ och datum? 2003-03-18 Teknisk utredning för ekonomisk plan. Underhållsplan upprättad 2020.

Bygglov sökt för byte entréport till  trädörr i stil med tidigare originaldörr.

Frågor angående föreningen

Juridiskt namn:

Föreningens juridiska namn är Folkungaträdet 6
Föreningen är en äkta förening

Förvärv:

Föreningen förvärvade fastigheten år 2003

Tomten:

Äger föreningen fastigheten eller är det tomträtt? Föreningen äger fastigheten

Uppvärmning:

Vilken typ av uppvärmning har fastigheten? Fjärrvärme

Ventilation:

Vilken typ av ventilation har fastigheten? Tryckstyrd mekanisk frånluft (F)

Antal lägenheter:

Föreningen omfattar totalt 32 st lägenheter, varav 1 lägenhet upplåtes med hyresrätt

Antal lokaler:

Föreningen innehar 3 st lokaler i bottenplan

Gemensamhetsutrymmen:

Gemensamma utrymmen som innehavaren kan nyttja är; Tvättstuga, vindsförråd, källarförråd, cykelförråd, barnvagnsförråd

Förvaltning:

Ekonomisk förvaltare: HSB
Teknisk förvaltning: Styrelsen
Fastighetsskötseln sköts av: Styrelsen

Juridisk person:

Godkänner föreningen juridisk person som förvärvare? Nej

Ägande:

Godkänner föreningen delat ägande, där en eller flera inte kommer att bosätta sig i lägenheten? Enligt stadgarna

Ekonomi:

Har föreningen beslutat om någon avgiftshöjning? Nej

Månadsavgift:

I månadsavgiften ingår värme, vatten, skötsel av allmänna utrymmen och sophantering. Internet är obligatoriskt och dess avgift på (115kr/mån) tillkommer månadsavgiften.

Hembud:

Tillämpar föreningen hembud? Nej

Andrahandsuthyrning:

Vad gäller för andrahandsuthyrning? Styrelsens tillstånd, avgift tas ut från 2016.

Avgifter:

Uttar föreningen överlåtelseavgift i samband med överlåtelse? Ja, 3,5 % av prisbasbeloppet i överlåtelseavgift, betalas av köparen.
Uttar föreningen pantsättningsavgift? Ja, 1,5 % av prisbasbeloppet i pantsättningsavgift.

Kabel-TV/Bredband:

Finns kabel-TV i fastigheten? Ja, via Comhem kan ni teckna kabel-TV (för övrig information https://www.comhem.se/) Även Ownit tillhandahåller Bredbands-TV (för övrig information https://www.ownit.se/)
Finns det bredband i fastigheten? Ja, Ownit 100/100Mb/s, gruppanslutning 115kr/mån ingår i avgiften

Parkering:

Föreningen innehar 0 st parkeringsplatser
Föreningen innehar 0 st garageplatser

Medlemskap:

Snabbaste sättet för oss att hantera godkännande är digitalt via portalen på HSB. I övriga fall kan det skickas till nedan adress:

Brf Folkungaträdet 6
Lidnersplan 6
Föreningsbrevlådan
112 53 Stockholm

Kontaktperson:

Vid medlemsfrågor, vänligen skriv till styrelsens mail, brffolkungatradet6@gmail.com

För hänvisning till spekulanter av lokaler, vänligen kontakta Catarina Lindh catarina@formastockholm.se

Vid frågor angående bostadsrätterna vänligen kontakta vår förvaltare HSB (http://www.hsb.se/)
Tel 010-442 10 00